Zvláštní posouzení jeřábů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zvláštní posouzení jeřábu

Žádný jeřáb nemůže být plánován a postaven pro nekonečné používání. Všechny jeřáby musí pracovat v rozsahu omezujících podmínek jejich zamýšleného použití, a proto musí být sledován jejich stav.

Na jeřábech jsou prováděny inspekce v intervalech podle ČSN ISO 9927-1. Jestliže se jeřáb přibližuje k projektovaným omezujícím podmínkám provozu, musí být provedeno zvláštní posouzení stavu jeřábu.
Dodavatel jeřábu musí poskytnout uživateli/vlastníkovi kritéria pro zvláštní posouzení (např. počet jeřábových cyklů, zatěžovací spektrum atd.).

Zvláštní posouzení musí zahrnovat všechny části jeřábu, jejichž selhání může ohrozit bezpečný provoz a musí se týkat následujících hlavních skupin:
 • nosné konstrukce
 • mechanické systémy
 • hydraulické systémy
 • pneumatické systémy
 • elektrické systémy
 • bezpečnostní systémy

Uživatel/vlastník musí zajistit vedení odpovídajících záznamů ke zjištění přiblížení se k projektovým omezujícím podmínkám provozu.

Odpovědnost uživatele (vlastníka) jeřábu
Uživatel/vlastník musí zajistit:
 • vedení záznamů o používání jeřábu, inspekcích a údržbě
 • včasné provedení zvláštního posouzení
 • aby všechny požadavky na generální opravy uvedené v protokolu o zvláštním posouzení byly provedeny před dalším používáním jeřábu

Jestliže vlastník/uživatel nemá k dispozici kritéria pro posouzení stavu jeřábu, musí být provedeno zvláštní posouzení stavu jeřábu vždy, když:
 • dojde ke zvýšení četnosti hlášených vad
 • pravidelná inspekce odhalí závažné zhoršení stavu jeřábu

Zvláštní posouzení jeřábu musí být provedeno nejpozději do:
 • u věžových jeřábů, nakládacích jeřábů, mobilních jeřábů do 10 let
 • všech ostatních jeřábů do 20 let od data výroby

Zvláštní posouzení jeřábu provádí technik znalec.ČSN ISO 12482-1
Zvláštní posouzení jeřábu
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky