Zakázané manipulace jeřábníka - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zakázané manipulace jeřábníka
Tyto základní zakázané manipulace mohou být rozšířeny v rámci teoretické i praktické přípravy jeřábníka o požadavky, vyplývající z návodů výrobců jeřábů a o zakázané manipulace, stanovené na základě posouzení provozních rizik, vyplývajících ze specifických provozních podmínek pracoviště na základě navržení specifických činností v rámci Systému bezpečné práce pracoviště.

Patří sem zejména:

 • používat k výstupu, přechodu nebo sestupu se zdvihacího zařízení cest, které k tomuto účelu nejsou určeny, nebo vstupovat na zdvihací zařízení ovládané ze země při zapnutém hlavním vypínači

 • najíždět na koncové bezpečnostní vypínače zdvihu, s výjimkou jejich funkčního přezkoušení, pojíždět zvýšenou rychlostí na konci dráhy a narážet na druhý jeřáb

 • pojíždět se zdvihacím zařízením největší rychlostí v polích, kde se zdvihací zařízení křižují, v oblouku a na výhybky

 • soustavně krátkodobě zapínat nebo vypínat pohyby s výjimkou poruchy

 • pracovat se zdvihacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených bezpečnostních zařízeních, např. vypínačích, přetěžovacích pojistkách apod., bez souhlasu revizního nebo odborného technika a náhradních opatření

 • ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene

 • vyrážet různé předměty pohybem kočky nebo zdvihovým ústrojím, pokud jejich konstrukce není k tomu uzpůsobená

 • odtlačovat jeřáb jeřábem; výjimkou je odtlačování jeřábu, který má poruchu, schválené revizním nebo odborným technikem

 • šikmým tahem lana posunovat železniční vozy, či jiná vozidla, vláčet břemena po zemi, nebo je obracet, pokud k tomu zdvihací zařízení není uzpůsobeno

 • pokračovat v provozu zdvihacího zařízení, utvoří-li se na laně smyčka nebo se vysmekne z drážek bubnu či kladky

 • zvedat nebo obracet břemeno o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, nebo používat u jeřábu s kočkou se dvěma zdvihy oba zdvihy současně, pokud se nejedná o zařízení k tomu účelu konstruované. Zvedat břemeno střídavým zvedáním a jeho pokládáním je dovoleno, pokud je zajištěno, že nosnost zdvihacího zařízení nebude překročena

 • zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení bez náležitých bezpečnostních opatření

 • zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko

 • zvedat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, vytahováním a odtrhováním, pokud není možno bezpečně zjistit sílu k tomu potřebnou, nebo pokud zařízení není vybaveno přetěžovací pojistkou

 • spouštět kladnici tak, že hrozí uvolnění lan a jejich vysmeknutí z drážek bubnů nebo kladek

 • vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky zpod břemen

 • přepravovat břemena nad pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, pohybujícími se dopravními prostředky, pojíždět nebo nadjíždět jeřábem tam, kde jezdí dva nad sebou, nebo otáčet výložníky dvou jeřábů ve společném prostoru bez náležitého zajištění

 • vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení, nebo je přestavovat, s výjimkou jejich funkčního přezkoušení

 • dopravovat nebezpečná břemena (tlakové nádoby apod.) magnetem, zvedat nebo přemisťovat osoby na háku nebo zavěšeném břemenu

 • odkládat na zdvihacím zařízení (kočce, jeřábu) a jeho dráze jakékoliv předměty (nářadí, spojovací materiál apod.) a shazovat je, nebo ukládat čistící vlnu a jiné hořlavé látky mimo určené místo

 • opustit zdvihací zařízení při zapnutém jeřábovém spínači, zavěšeném břemenu na háku, zdviženém naplněném drapáku nebo zatíženém magnetu apod. po skončení směny nebo v pracovní přestávce

 • pracovat se zdvihacím zařízením v blízkosti ochranného pásma elektrických venkovních vedení bez signalizačního bezpečnostního či náhradního opatření, vstupovat do blízkosti holých vodičů, nebo provádět jakékoliv práce na zdvihacím zařízení při zapnutém jeřábovém spínači

 • pití alkoholických nápojů, čtení, ruční práce apod. a používat koš nebo kabinu jako šatnu, s výjimkou u venkovních jeřábů

 • provádět jakékoliv opravy nebo úpravu zdvihacího zařízení, pokud pro tyto práce není jeřábník či obsluhovatel zaučen a pokud není při práci zajištěn

 • ovládat nebo obsluhovat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.), které může mít za následek snížení bezpečnosti práce a provozu,

 • porušovat zákazy uvedené v návodech výrobců a v "Systému bezpečné práce" a další zakázané manipulace uvedené v technických normách a návodech výrobců.


 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky