Prohlídky vázacích prostředků - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize a kontroly vázacích a manipulačních prostředků
Provádíme revize a kontroly vázacích a manipulačních prostředků. Tyto prohlídky se provádí podle platných norem a návodů výrobců. Ke každému novému prostředku vystavíme evidenční list a po provedené kontrole vystavíme protokol. K tomuto máme zpracovaný vlastní software, který hlídá termíny následných prohlídek, kontrol, revizí a vždy s časovým předstihem informujeme zákazníky o nutnosti provedení následné zkoušky.

V případě požadavku vybavíme provozy Vaší firmy vhodnými vázacími a závěsnými prostředky a prostředky pro uchopení břemen. Nabízíme široký sortiment prostředků pro zdvihání jako například:
  • ocelová vázací lana,
  • vázací řetězy,
  • lana a popruhy z chemických vláken,
  • břemenové magnety,
  • svěrky na plechy,
  • vázací body,
  • jeřábové váhy,
  • speciální prostředky pro zavěšení a uchopení břemen,
  • ostatní speciální prostředky, které jsou vyrobeny podle požadavků zákazníka,
  • ochrany ostrých hran jak břemen, tak i stohovacích regálů apod.

Námi dodané prostředky pro zdvihání jsou doloženy prohlášením o shodě a návodem k používání v českém jazyce.

Proškolíme osoby s používáním vázacích a závěsných prostředků - vazače břemen a osoby odpovědné za technický stav a provoz vázacích a závěsných prostředků - pověřených osob.

Jsme připraveni Vám poskytnout pomoc při zpracování "Systému bezpečné práce" a " Postupů pro manipulaci", které jsou požadovány normou ČSN ISO 12480-1.

Dojde-li během používání k poškození prostředku, nebo vznikne-li ze strany zákazníka požadavek na konstrukční úpravu, zajistíme odbornou opravu či úpravu u výrobce.

Dále nabízíme sněhové řetězy.


vázací prostředky
vázací prostředky
vázací rpstředky
závěsné a manipulační rpostředky
manipulční prostředky
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky