Montážní zkošky jeřábů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Uvedení nového jeřábu do provozu
Po dokončení montáže nových jeřábů (platí pro mostové a portálové jeřáby) se provádí zkoušení způsobilosti k používání jeřábu podle ČSN EN 15011.
 
Zkouška obsahuje:
  • funkční zkoušku
  • statickou a dynamickou zkoušku anebo
  • alternativní zkušební metodu jeřábů vybavených zdvihovými jednotkami se strojním pohonem
 
Tato zkouška nahrazuje montážní zkoušku, která platila do vydání nové ČSN 270142 v lednu 2014. Individuální vyzkoušení podle stále platné Vyhlášky 19/1979 Sb., §4. se již neprovádí, protože se jedná o výrobky, stanovené k posuzování shody podle Zákona 22/1997 Sb.
 
Zkoušku provádí výrobce jeřábu.

Tato zkouška neopravňuje uvedení jeřábu do provozu. Před uvedením jeřábu do provozu musí být provedena ověřovací zkouška. Provededení ověřovací zkoušky zajišťuje provozovatel. Ověřovací zkoušku provádí revizní technik zdvihacích zařízení.
ČSN EN 15011
Uvedení jeřábu do provozu
Zákon 22/19979 Sb.
Zákon o výrobcích
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky