Revizní technik zdvihacích zařízení - Jeřábový technik - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revizní technik zdvihacích zařízení (Jeřábový technik)
Kvalifikace revizního technika zdvihacích zařízení je dána vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb. v § 8:

(1)  Revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální  opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen  revizní technici.

(2) Revizní technik musí mít pro provádění činností  podle odstavce 1 osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru  na základě vykonané zkoušky.

(3) Uchazeči o osvědčení revizního technika  musí mít ukončené úplné střední odborné vzdělání strojní nebo  elektrotechnické a nejméně pětiletou praxi v oboru zdvihacích zařízení.

(4) Má-li uchazeč odborné strojní nebo elektrotechnické vzdělání vyšší,  než je předepsáno v odstavci 2, postačí odborná praxe dvouletá.

(5)  Orgán dozoru může v odůvodněných případech na žádost organizace povolit  výjimku z požadovaného odborného vzdělání.


Zdravotní způsobilost revizního technika zdvihacích zařízení upřesňuje "Národní soustava povolání" zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Vyhl.19/1979 Sb.
Kvalifikace revizního teehnika zdvihacích zařízení
ČSN 270142
Zkoušky po opravách jeřábů
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky