Revize montážních pracovních plošin - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revizní zkoušky pracovních plošin a závěsných lávek
Provádíme revizní zkoušky vysokozdvižných montážních pracovních plošin a závěsných lávek. O každé provedené revizní zkoušce vystavíme předepsaný doklad v souladu s platnou legislativou a sestavíme plán následných kontrolních úkonů, který předáme zákazníkovi. Pro své zákazníky vedeme evidenci všech sledovaných zdvihacích zařízení se základními technickými daty, četnosti jednotlivých kontrolních úkonů a plánů následných revizních zkoušek včetně jejich historie.
Vždy s časovým předstihem kontaktujeme zákazníka a dohodneme spolu provedení následných kontrolních činností.
Revizní zkoušky vysokozdvižných i závěsných pracovních plošin se provádí v rozsahu podle technických podmínek výrobců, ve lhůtách 12. měsíců, pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.

Pracovní plošiny a závěsné lávky se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.
Při jednotlivých metodách zkoušení pracovních plošin a závěsných lávek je nutno respektovat návod výrobce.

Zkoušky pracovních plošin a závěných lávek se musí provádět:
  • v provozu v pravidelných obdobích
  • v případě závěsných lávek po přemístění na jiné pracoviště
  • po opravách podstatných částí pracovní plošiny nebo závěsné lávky
  • po rekonstrukci a generální opravě zařízení.


Revizní zkoušky pracovních plošin a závěsných lávek provádí revizní technik zdvihacích zařízení.

Po provedení jednotlivých revizních zkoušek je vystaven písemný doklad, který mj. obsahuje souhrn zjištěných závad, nebezpečí a doporučení o použitelnosti pracovní plošiny nebo závěsné lávky. Zjištěné nedostatky a závady jsou pro provozovatele pracovní plošiny nebo závěsné lávky podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav. Provozovatel je povinen přijmout nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci možných rizik.

Foto z revize pracovní plošiny
Vyhl. 19/1979 Sb.
Zkoušky po opravách jeřábů
ČSN ISO 18893
Roční prohlídky pojízdných pracovních plošin
ČSN EN 1808
Revizní zkoušky závěsných plošin a lávek
Karta pracovní plošiny
Technická data o pracovní plošině
Protokol o revizní zkoušce plošiny
Zápis o revizi zdvihacího zařízení
Plán revizních zkoušek zdvihacích zařízení
Plánování kontrolních úkonů nad technickýcm stavem zdvihacích zařřízení
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky