Provozní technik zdvihacích zařízení - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Provozní technik zdvihacích zařízení
Kvalifikace provozního technika zdvihacích zařízení byla uvedena v ČSN 270143. Tato norma byla dne 1. července 1999 zrušena.

Dřívější funkce provozoního technika podle tehdy platné ČSN 270143 odpovídá současně platné ČSN ISO 9927-1 NP4 odbornému technikovi.

V původní ČSN 270143 bylo u vedeno, že:
Provozní technik vykonává přímý dozor nad technickým stavem a provozem zdvihacích zařízení na svěřeném úseku.

Kvalifikace provozního technika:
Provozní technik zdvihacích zařízení musí mít tuto základní kvalifikaci:

a) nižší průmyslovou školu strojní nebo elektrotechnickou s nejméně 3letou odbornou praxí, z toho alespoň jeden rok v provozu nebo údržbě zdvihacích zařízení; je-li současně vyučen ve strojním nebo elektrotechnickém oboru, snižuje se požadavek odborné praxe na dva roky, nebo

b) musí být vyučen ve strojním nebo elektrotechnickém oboru s nejméně 5letou praxí, z toho alespoň 2 roky v provozu nebo údržbě jeřábů, nebo je

c) vyškolen a zaučen na jeřábníka s osmiletou praxí ve strojírenství, z toho alespoň pět let praxe jako jeřábník.

Mimo uvedenou základní kvalifikaci musí být provozní technik dokonale obeznámen s předpisy pro konstrukci zdvihacích zařízení a jejich zkoušení, včetně předpisů výrobce pro jednotlivá zařízení, vázací a závěsné prostředky, ustanoveními této normy (ČSN 270143), konstrukcí sledovaných zdvihacích zařízení a jejich částí a s předpisy týkajícími se bezpečnosti práce  a pracoviště.
Požadované znalosti musí být ověřeny revizním technikem zkouškou.

Provozní technik je povinen zejména:
a) provádět v mezidobí revizních zkoušek pravidelné prohlídky technického stavu sledovaných zdvihacích zařízení a jejich vybavení nejméně jedenkrát
u jeřábů skupiny (podle tehdy platné ČSN 270101):
  I.....................za 12 měsíců
 II.................... za  9 měsíců
III...................  za  6 měsíců
IV.................... za  3 měsíce
Výsledky prohlídky se zapisují do "Deníku zdvihacího zařízení".
Rozsah prohlídek je v rozsahu montážní zkoušky bez zkoušek se zatížením.

b) zastavit provoz zdvihacího zařízení ohrožujícího bezpečnost osob a majetku až do konečného rozhodnutí revizního technika,

c) provádět kontrolu technického stavu prostředků k vázání, zavěšování a uchopení břemen, kontrolu jejich označení a ukládání; závadné nebo nezkoušené prostředky je povinen vyřadit z provozu a zajistit proti zneužití,

d) kontrolovat průběžně dodržování předpisů pro jeřábníky, vazače a obsluhovatele zdvihacích zařízení (pozn. dnes jeřábníků obsluhující jeřáby třídy "O") v rozsahu části "D" a "E" normy ČSN 270143 a ověřovat si příležitostně jejich praktické zaučování,

e) kontrolovat provádění čištění, údržby a oprav zdvihacích zařízení,

f) zavést u zdvihacích zařízení "Deník zdvihacího zařízení" nebo obdobný doklad v případě zařízení ovládaných ze země a pravidelně je kontrolovat nejméně 2x za měsíc; u dislokovaných zařízení kontrolovat uvedené doklady sám nebo pověřeným pracovníkem v termínech podle rozhodnutí revizního technika,

g) provádět opakované školení jeřábníků a vazačů,

h) provádět základní školení obsluhovatelů,

i) vést evidenci sledovaných zdvihacích zařízení,

j) vést evidenci jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů zdvihacích zařízení, pokud není stanovení jinak,

k) vést evidenci vázacích a závěsných prostředků pro uchopení břemene, pokud nejsou součástí zdvihacího zařízení a pokud je předepsána,

l) vyloučit z obsluhy a odebrat vazačský průkaz osobě, která soustavně porušuje ustanovení této normy (ČSN 27043) nebo nevyhovuje zdravotním požadavkům.
ČSN 270143
Provozní technik zdvihacích zařízení
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky