Pracovníci údržby jeřábů - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kvalifikace pracovníků údržby jeřábů
Pracovníci údržby jeřábů jsou zodpovědní za provádění údržby jeřábu a za jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Tito pracovníci musí provádět potřebnou údržbu v souladu s návodem k používání vypracovaným výrobcem při dodržení "Systému bezpečné práce".

Minimální požadavky (podle ČSN ISO 12480-1):
pracovníci údržby musí být:
  • kompetentní
  • dokonale seznámeni se zařízením, na kterém provádějí údržbu a s případnými riziky
  • řádně vyškoleni a zacvičeni v příslušných kurzech se speciálním vybavením
  • musí být obeznámeni s postupy a doporučeními uvedenými v ČSN ISO 12480-1


ČSN ISO 12480-1
Kvalifikace pracovníků údržby jeřábů
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky