Revize ocelových konstrukcí - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 732604.
Prohlídky ocelových konstrukcí se dělí na:

  • výchozí prohlídku - jedná se o přejímku nové konstrukce nebo u starších konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje řádná provozní dokumentace.
 Rozsah prohlídky je uveden v čl.6.2.3 ČSN 732604

  • běžné prohlídky - kontrola skutečného stavu s dokumentací, vizuální kontrola konstrukce příp. za použití jednoduchých nástrojů, kontrola použitelnosti (deformace, kmitání za provozu, bezpečnostní prvky).
 Rozsah prohlídky je uveden v č.6.2.4 ČSN 732604

  • podrobné prohlídky - kontrola úplnosti a správnosti dokumentace.
 Rozsah prohlídky je uveden v čl. 6.2.5 ČSN 732604.

  • mimořádné prohlídky - provádí se v případech závažných zjištění při pravidelné, běžné nebo podrobné prohlídce popř. mimořádné události, která by mohla způsobit poškození konstrukce. Jedná se zejména o požár nebo výbuch ovlivňující vlastnosti ocelové konstrukce, úder blesku, pád břemena na konstrukci, náraz dopravního prostředku, poškození vandaly, teroristický čin, povodeň nebo zaplavení, lavina, sesuv, technické nebo přírodní seizmické události, přetížení sněhem nebo ledem, pokles v důsledku důlní činnosti, krasových jevů apod. U vysokých anebo štíhlých konstrukcí po mimořádném zatížení větrem a při zjištění rezonančního kmitání nebo jiných jevů aerodynamické či aeroelastické nestability.
 Rozsah mimořádné prohlídky se určí v zápise o provedení pravidelné prohlídky  případně  podle rozsahu a povahy mimořádné události.

  • prohlídky použitelnosti - prohlídka konstrukcí souvisejících s jejich provozem, kontrola deformací, kmitání, bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, lanové záchytné systémy apod. vč. barevného značení)

  • speciální druhy kontrol a zkoušek - zpravidla jsou popsány v předpisu pro kontrolu a údržbu.
 Rozsah prohlídky je uveden v čl. 6.2.8 ČSN 732604.
ČSN 732604
Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Intervaly prohlídek ocelových konstrukcí podle zatřídění
Třída následkůběžná prohlídkapodrobná prohlídka
CC2 a CC1 1x za 5 let1x za 10 let
CC31x ročně1x za 5 let
Ocelové konstrukce rozlišujeme mj. podle tříd následků viz. čl.Tab.B1 ČSN EN 1990
Třídy následkůPopisPříklady pozemních nebo inženýrských staveb
CC3Velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředíStadiony, budovy určené pro veřejnost (koncertní sály, nádražní haly, tribuny), nádrže a zásobníky na ropu a chemikálie, stavby vysokých pecí, kde jsou následky poruchy vysoké
CC2Střední následky s ohledem na ztráty lidských životů, nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředíObytné a administrativní budovy a budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy středně vážné (kancelářské budovy, tovární haly, provozovny, ústřední sklady)
CC1Malé následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo malé/zanedbatelné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředíZemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (budovy pro skladovací účely, skleníky).
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky