Kvalifikace obsluhy montážní plošiny - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kvalifikace obsluhy pracovní plošiny

 • musí být kompetentní
 • osoba starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilá s důrazem na zrak, sluch, reakce a k práci ve výškách
 • fyzicky schopna bezpečně ovládat pracovní plošinu
 • odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • musí vlastnit oprávnění k obsluze pracovní plošiny dané třídy plošiny s uvedením typu
 • musí být seznámena s návodem k použití pro každý druh a typ plošiny, kterou má obsluhovat
 • musí být seznámena s riziky
 • musí být seznámena s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém bude požadovanou práci vykonávat
 • její jméno, příjmení a číslo průkazu musí být uvedeno v Deníku plošiny pro každou plošinu, kterou je oprávněna obsluhovat
a další...

Základní školení pracovníků k obsluze pracovních plošin a závěsných lávek:
Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení:
 • musí být starší 18ti let
 • musí být zdravotně způsobilý v rozsahu "Národní soustavy povolání" zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu obsluhy pracovní plošiny nebo závěsné lávky
Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaven průkaz obsluhovatele pracovních plošin.

Oprávnění obsluhovatele pracovních plošin musí obsahovat následující:
 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození obsluhovatele plošiny
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • uvedení třídy, skupiny a typu plošiny, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jinou třídu, skupinu a typ musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti jeřábníka
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení obsluhy pracovní plošiny:
Opakovací školení obsluhovatelů pracovních plošin nebo závěsných lávek se provádí ve lhůtách uvedených v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12ti měsíců.

Opakované lékařské prohlídky obsluhy pracovních plošin:
Periodické lékařské prohlídky pracovníků, kteří obsluhují pracovní plošiny se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let - 1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let - 1x za 2 roky.


školení obsluhy pracovních plošin
Třídy plošin
Rozdělení pracovních plošin do tříd
ČSN ISO 18878
Školení obsluhy zdvihacích pracovních plošin
Potřebujete provést školení obsluhy montážních pracovních plošin?
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky