Zdvihací zařízení-četnost revizí, revizních zkoušek a inspekcí - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů
Provozní skupina
Skupina jeřábu
Lhůty
Revize
Revizní zkouška
J1 a J2
I.
4 roky
8 roků
J3
II.
3 roky
6 roků
J4
III.
2 roky
4 roky
J5 a J6
IV.
1 rok
2 roky
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby1 rok
2 roky
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data robyneprovádí se
1 rok
u jeřábů v nebezpečných prostoráchneprovádí se
1 rok
Provozní skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270103) resp. skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270143) u jeřábů vyrobených před účinností ČSN 270142 (leden 2014) je uvedena v technické dokumentaci. U nových jeřábů je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce.

Revize a revizní zkoušky jeřábů provádí revizní technik zdvihacích zařízení.


Četnost inspekcí jeřábů
Druh inspekceLhůty inspekcí Provádí
Denní inspekceDenně před zahájením provozuJeřábník
Běžná inspekceNejdéle 1 x za 3 měsícePracovník údržby
Periodická inspekceMinimálně 1 x ročněOdborný technik nebo
revizní technik
Důkladná periodická inspekceNejdéle 1x za 5 letJeřábový technik nebo
revizní technik
Mimořádná inspekcePři mimořádných událostechJeřábový technik
Velká inspekce
Technik znalec
Četnost revizních zkoušek vysokozdvižných montážních pracovních plošin a závěsných lávek
je 12. měsíců, pokud obecné právní předpisy, nebo návody výrobce nestanoví jinak, nebo pokud si provozovatel nestanoví místním provozním bezpečnostním předpisem přísnější termín.
Revizní zkoušky jeřábů pracovních plošin a závěsných lávek provádí revizní technik zdvihacích zařízení.
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky